Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kar

XXVI. Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2015. augusztus 14 - 24.
Székesfehérvár

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen, a határon túli magyar villamos-, gépészmérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Idén már a 26. alkalommal szerveztünk ilyen részképzést számukra.
image2              A Nyári Egyetem fő célja, hogy a határainkon túl élő magyar anyanyelvű egyetemi, főiskolai tanulmányaikat folytató hallgatók az anyaországban, anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, megismerjék a pontos magyar szakkifejezéseket, tanulmányozhassák a magyar szakirodalmat, megismerkedjenek a magyar tudományos élettel és különböző műszaki egyesületekkel.
            Kezdetekkor, a nyolcvanas évek elején, két-három évenként csak pár hallgatót tudtunk fogadni. Később, a kilencvenes években mindig emelkedett a részt vevő hallgatók száma. Az utóbbi években pedig már évente tartottunk előadássorozatokat számukra. Magyarországon talán nálunk volt először ilyen részképzés a határon túl élő magyar anyanyelvű villamos és gépészmérnök hallgatók számára.

image3            A Kandó Kálmán Nyári Egyetemet a határon túli magyar hallgatók számára 2015. augusztus 14 - 24. között Székesfehérvárott a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon tartottuk.
A XXVI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár megyei jogú város városházájának Dísztermében tartottuk. A város nevében Dr. Cser-Palkovics András polgármester, az Óbudai Egyetem vezetése nevében Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató, Dr. Györök György PhD egyetemi docens az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens, a rendezvény főszervezője köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit. Plenáris előadást Dr. Györök György PhD egyetemi tanár az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja tartott. Az előadásokon villamosmérnöki, gépészmérnöki és informatikai szakmai témák mellett a rokon szakmák és gazdasági valamint menedzser témák is előadásra kerültek.
A XXVI. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, Bácskából és Délvidékről vártunk képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Sajnos a politikai és a háborús problémák miatt Felvidékről és Kárpátaljáról idén nem tudtak a hallgatók eljönni.
image4            A szakmai előadásokra az egyetem oktatói közül szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Dr. Györök György PhD egyetemi tanár dékán, Krasznai Mihályné volt könyvtárigazgató, Dr. Tóth Zoltán PhD mestertanár, Borbély Endre docens, Dr. Legeza László docens, Dr. Halabuk József docens, Gröller György docens, Dr. Szabó Lóránt PhD adjunktus, Dr. Lakner József címzetes egyetemi tanár, Tényi V. Gusztáv docens, Grosz Imre docens, Dr. Dombora Sándor adjunktus, Hudoba György docens tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét így Dr. Kőrösi Mária, Szabó Rudolf, Bánhegyesi Attila, Varga Gábor.
              Magyarországi tudományos, szakmai egyesületek munkáját is ismertettük, azért hogy a fiatal határon túli magyar szakemberek megismerkedjenek a MTESZ különböző egyesületeivel (Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Magyar Elektrotechnikai Egyesület) és azok szakosztályaival, Ifjúsági Bizottságaival.
image5            Felhívtuk a figyelmüket a hazai Tudományos Diákköri Konferenciákra, melyet egyetemünkön is minden félévben megszervezünk. Elmeséltük, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciót az Óbudai Egyetem szervezte, igen nagy megelégedettségre. Ismetettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciát.

            Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A részt vevők megtekinttették az egyetem Alba Regia Műszaki Kar laboratóriumait. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Kaszásdűlői Alállomásnál szakmai kirándulást tettek, ez Budapest északi városrészének teherelosztó központja, melyet a Tromos pályán történt kellemes délután zárt. A Videoton Holding Zrt. tevékenységét egy gyárlátogatás keretében ismerhették meg.

Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokról is gondoskodunk. (Székesfehérvár, Budapest stb) Az Alba Regia Barlang barlangrendszerének megtekintése Csőszpusztán is szerepelt a programok között.

Megismerkedhettek Székesfehérvár város történetével és fontosabb műemlékeivel egy interaktív városnéző vetélkedő alkalmával. Valamint Székesfehérvár Városháza épületét idegenvezető segítségével tekintették meg. A város vezetés jóvoltából tiszteletjeggyel részt vettek a Könyves Kálmán megkoronázását felidéző koronázási játékokon. Augusztus 20-án Szent István Napi ünnepélyeken is részt vettünk Budapesti és Székesfehérvári programokkal.

A XXVI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem részt vevői a Magyar Országgyűlés Parlamentjét szakszerű vezetéssel tekinthették meg. Mindenkinek egy életre szóló meghatározó élmény volt a Szent Koronát és a Koronázási Ereklyéket látni és a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelni nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt.

image6A Nyári Egyetemen részt vevő hallgatók egymás között is és az Óbudai Egyetem hallgatói között is, akik segítették az itt tartózkodásukat, igen jó, kollegiális, baráti kapcsolatot alakítottak ki, melyet biztos a későbbiekben tovább fognak mélyíteni, nemcsak szakmai karrierjük során, hanem az életükben is.

               Köszönetünket fejezzük ki a Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetemnek és oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0010 számú, „Tudományos képzés műhelyeinek fejlesztése az Alba Regia Műszaki Karon” című pályázatnak, a Kandó Alapítványnak, Székesfehérvár megyei jogú városnak és polgármesterének valamint lakóinak, a Budapesti Elektromos Művek NyRT-nek, az Alba Regia Barlangkutató Csoportnak, a Videoton Holding ZRT-nek, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének. Külön köszönjük a szervezőknek, segítőknek: Dr. Hajnal Évának, Boda Istvánnénak, Valkai Zoltánnak, Fejes Gábornak és a segítő hallgatóknak az áldozatkész munkáját. Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk valamint köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

               A Nyári Egyetem hallgatói közül többen hazaérkezésük után, levélben is megköszönték a nálunk töltött kellemes napokat és szakmai előadásokban valamint a szakmai kirándulásokban és üzemlátogatásokban gazdag programokat.

A XXVI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem eseményeiről a Fejér Megyei Hírlap 2015. Augusztus 18-i száma és a Székesfehérvár című lap augusztusi kiadása is beszámolt.

Budapest, 2015. augusztus 31.

Borbély Endre
Nyári Egyetem vezető