XXX. Jubileumi Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2019.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen, a határon túli magyar hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Az Óbudai Egyetem stratégiai céljának tekinti a kapcsolattartást a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókkal. Az első alkalommal, 1982-ben szerveztünk a határon túli magyar hallgatók számára ilyen rendezvényt a Híradásipari Intézetben. Akkor csak négyen tudtak eljönni Budapestre, de később a politikai helyzet (utazási lehetőségek) javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak részt venni. A 2002-es évben több mint 100 hallgatóval, és több párhuzamos szekcióban tudtuk megtartani ezt az oktatási formát. Idén 50 határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató valamint kísérő oktatóik vettek részt a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemen, melyet 2019. július 6-15. között Székesfehérvárott, a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon tartottunk
xxx kknye 1
xxx kknye 2A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár Megyei Jogú Város városházájának Dísztermében rendeztük. A város nevében Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár város polgármestere, az Óbudai Egyetem részéről Dr. Felde Imre tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Nádai László a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. habil. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit.

 

 

 Plenáris előadást Dr. Domokos József: Nyelvi korpuszok, automata beszédfelismerő és beszédszintézis rendszerekhez, Dr. Felde Imre: Utazási mintázatok elemzése mobilhálózati adatok alkalmazásával, Dr. habil Nádai László: A villamosmérnökség és informatika fejlődési irányai 2019-ben, valamint Dr. habil Lazányi Kornélia: Ember-robot interakciók az ipar 4.0 korában címmel tartottak.

xxx kknye 3

            A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről vártunk egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Nagyon örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról tudtunk idén is hallgatókat fogadni. Legnagyobb létszámban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar hallgatói vettek részt.

 

 

A szakmai előadásokra az egyetemünk oktatói közül, szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Krasznai Mihályné Kovass Enikő könyvtárigazgató, Borbély Endre docens, Dr. Legeza László docens, Dr. Nagy Rezső docens, Kiss László docens, Szabó Lóránt PhD adjunktus, Dr. Széll Károly adjunktus, Dr. Seebauer Márta dékánhelyettes, Dr. Udvardy Péter docens, Gröller György docens, Fejes Gábor mestertanár, Beszédes Bertalan tanársegéd tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét, így Dr. Kőrösi Mária docens, Szabó Rudolf docens a Rejtő Alapítvány elnöke, Lévai Ferenc az Aranyponty elnök vezérigazgatója, Sebő Gyula, Varga Gábor, Varga Péter, Halmschlager György, Pazsitka István. Dr. Domokos József docens tanszékvezető és Dr. Papp Sándor adjunktus Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karról érkeztek és tartottak előadást. Dr. Némedi Imre a Szabadkai Műszaki Főiskola docense és leánya Emese az ELTE BTK hallgatója Padödő Irodalmi est címmel cs  odálatos, szívhez szóló előadást tartottak az egyetem kollégiumában.

xxx kknye 4A Nyári Egyetemet Borbély Endre docens, Nagyné dr. Hajnal Éva docens, Tóth Erzsébet Andrea, Vincze Tiborné Fejes Gábor mestertanár és Horvátné Kugler Klára szervezte.

Ismertettük, hogy az anyaországban Hungaricumként Tudományos Diákköri Konferenciákat szervezünk a hallgatók kísérletinek, kutatásainak és az eredményeinek bemutatására. Az Óbudai Egyetemen is minden félévben tartunk ilyen hallgatói konferenciát. Elmeséltük, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia két Szekcióját idén tavasszal az Óbudai Egyetem szervezte. Ismertettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciákat. Temesvárott és Marosvásárhelyen már szépen működik a TDK.

Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) központjában a TV és Rádió stúdiókban tettünk látogatást, ahol próbafelvételeket is készítettünk. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Kaszásdülői Alállomásnál szakmai kirándulást tettek. Ez az alállomás Budapest északi városrészeinek teherelosztó központja. A szakmai napot a Tromos pályán történt kellemes délután zárt. Gyárlátogatást szerveztünk a Denso Gyártó Magyarország Kft-nél

xxx kknye 5Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokat is szerveztünk (Székesfehérvár, Budapest, Velencei-tó, Balaton, Bory vár megtekintése). A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrásza és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak.

 

 

xxx kknye 6A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem a részt vevők megtekintették a Magyarország Országgyűlés Parlamentjének épületét is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt. A tárlatvezetők gratuláltak a szép hangzáshoz, majd végiglátogatták az Országgyűlés kiállításait.

 

 

 

Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglalkozás keretében ismerkedtek a város történetével, nevezetességeivel, látogatást tettek a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. A Bory-várban a várépítő unokája, kedves kolléganőnk, Pogátsnik Monika mesélt és végigvezette a csoportot a várban.

Köszönetünket fejezzük ki a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetemnek, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, az Alba Regia Műszaki Karnak, a Kandó Alapítványnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Városnak és polgármesterének, valamint lakóinak, a Budapesti Elektromos Műveknek, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének, a Bory- Vár Alapítványnak, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Rétimajori Aranyponty Zrt-nek, a Denso Gyártó Magyarország Kft-nek, a Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítványnak.

Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemről különböző sajtóorgánumok is beszámoltak. Többek között a Fejér megyei Hírlap, a Fehérvár Újság, a Fehérvár TV. A Hatos Csatorna Borbély Endrével több, mint félórás stúdió beszélgetést készített.

Sajtónyilvánosság:

Budapest, 2019.augusztus 1.

Dr. Hajnal Éva és Borbély Endre
Nyári Egyetem vezetői

 

XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2019. július 6-14.

Szép hagyomány a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem, amelyez idén is megtartunk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott a Kandó Alapítvány, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók valamint 11-12. évfolyamos középiskolás diákok számára.

Program: A nyári egyetem szakmai előadásokból, gyárlátogatásból, csoportban végzett projektfeladatból, szakmai kirándulásból áll, amelyet egy jó hangulatú csoportban élvezhetsz! A nyári egyetemet több egyetem a szakmai gyakorlatba beszámítja, a részvételről igazolást állítunk ki!

Költség: A nyári egyetem költségeinek nagy részét támogatásból finanszírozzuk, a résztvevőknek 10 000 Ft/fő regisztrációs díjat kell befizetni a jelentkezés visszaigazolása után a Kandó Alapítvány számlaszámára. A résztvevőknek biztosítjuk a szállást, a programokban való részvételt és napi két étkezést (reggeli, ebéd). A résztvevőknek kell megoldani az oda és visszautazás költségét.

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével. A visszaigazolás után a regisztrációs díj befizetésével lesz érvényes a jelentkezés. A regisztrációs díj befizetéséről az alapítvány igazolást ad.

Információ: Az alábbiakban megtekinthető a tábor tavalyi programjának ismertetője. Az idén új témákkal, de a tavalyihoz hasonló formában tervezzük a programot. Információ az ismertetőből, videoból kapható, az esetleges kérdésekkel forduljanak a szervezőkhöz (hajnal.eva @ amk.uni-obuda.hu és borbely.endre @ kvk.uni-obuda.hu ).

A XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem részletes programja
Honlap: http://tamop422b.amk.uni-obuda.hu/index.php/projektek/nyari-egyetem
Youtube: https://youtu.be/jn3vv7AJfuM

Érkezés: 2019.07. 06-án szombaton napközben

Hazautazás: 2019. 07. 14-én vasárnap délután, vagy 2019. 07.15-én hétfőn reggel.

Szállás: Geo Kollégium, amelynek címe: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 8.
A kollégium jól felszerelt, igényes kivitelű, 3-4 ágyas szobákat biztosít a résztvevők számára.

Kandó Alapítvány számlaszáma: MKB 10300002-20332985-70073285