XXX. Jubileumi Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2019.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen, a határon túli magyar hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Az Óbudai Egyetem stratégiai céljának tekinti a kapcsolattartást a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókkal. Az első alkalommal, 1982-ben szerveztünk a határon túli magyar hallgatók számára ilyen rendezvényt a Híradásipari Intézetben. Akkor csak négyen tudtak eljönni Budapestre, de később a politikai helyzet (utazási lehetőségek) javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak részt venni. A 2002-es évben több mint 100 hallgatóval, és több párhuzamos szekcióban tudtuk megtartani ezt az oktatási formát. Idén 50 határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató valamint kísérő oktatóik vettek részt a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemen, melyet 2019. július 6-15. között Székesfehérvárott, a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon tartottunk
xxx kknye 1
xxx kknye 2A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár Megyei Jogú Város városházájának Dísztermében rendeztük. A város nevében Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár város polgármestere, az Óbudai Egyetem részéről Dr. Felde Imre tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Nádai László a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. habil. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit.

 

 

 Plenáris előadást Dr. Domokos József: Nyelvi korpuszok, automata beszédfelismerő és beszédszintézis rendszerekhez, Dr. Felde Imre: Utazási mintázatok elemzése mobilhálózati adatok alkalmazásával, Dr. habil Nádai László: A villamosmérnökség és informatika fejlődési irányai 2019-ben, valamint Dr. habil Lazányi Kornélia: Ember-robot interakciók az ipar 4.0 korában címmel tartottak.

xxx kknye 3

            A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről vártunk egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Nagyon örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról tudtunk idén is hallgatókat fogadni. Legnagyobb létszámban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar hallgatói vettek részt.

 

 

A szakmai előadásokra az egyetemünk oktatói közül, szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Krasznai Mihályné Kovass Enikő könyvtárigazgató, Borbély Endre docens, Dr. Legeza László docens, Dr. Nagy Rezső docens, Kiss László docens, Szabó Lóránt PhD adjunktus, Dr. Széll Károly adjunktus, Dr. Seebauer Márta dékánhelyettes, Dr. Udvardy Péter docens, Gröller György docens, Fejes Gábor mestertanár, Beszédes Bertalan tanársegéd tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét, így Dr. Kőrösi Mária docens, Szabó Rudolf docens a Rejtő Alapítvány elnöke, Lévai Ferenc az Aranyponty elnök vezérigazgatója, Sebő Gyula, Varga Gábor, Varga Péter, Halmschlager György, Pazsitka István. Dr. Domokos József docens tanszékvezető és Dr. Papp Sándor adjunktus Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karról érkeztek és tartottak előadást. Dr. Némedi Imre a Szabadkai Műszaki Főiskola docense és leánya Emese az ELTE BTK hallgatója Padödő Irodalmi est címmel cs  odálatos, szívhez szóló előadást tartottak az egyetem kollégiumában.

xxx kknye 4A Nyári Egyetemet Borbély Endre docens, Nagyné dr. Hajnal Éva docens, Tóth Erzsébet Andrea, Vincze Tiborné Fejes Gábor mestertanár és Horvátné Kugler Klára szervezte.

Ismertettük, hogy az anyaországban Hungaricumként Tudományos Diákköri Konferenciákat szervezünk a hallgatók kísérletinek, kutatásainak és az eredményeinek bemutatására. Az Óbudai Egyetemen is minden félévben tartunk ilyen hallgatói konferenciát. Elmeséltük, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia két Szekcióját idén tavasszal az Óbudai Egyetem szervezte. Ismertettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciákat. Temesvárott és Marosvásárhelyen már szépen működik a TDK.

Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) központjában a TV és Rádió stúdiókban tettünk látogatást, ahol próbafelvételeket is készítettünk. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Kaszásdülői Alállomásnál szakmai kirándulást tettek. Ez az alállomás Budapest északi városrészeinek teherelosztó központja. A szakmai napot a Tromos pályán történt kellemes délután zárt. Gyárlátogatást szerveztünk a Denso Gyártó Magyarország Kft-nél

xxx kknye 5Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokat is szerveztünk (Székesfehérvár, Budapest, Velencei-tó, Balaton, Bory vár megtekintése). A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrásza és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak.

 

 

xxx kknye 6A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem a részt vevők megtekintették a Magyarország Országgyűlés Parlamentjének épületét is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt. A tárlatvezetők gratuláltak a szép hangzáshoz, majd végiglátogatták az Országgyűlés kiállításait.

 

 

 

Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglalkozás keretében ismerkedtek a város történetével, nevezetességeivel, látogatást tettek a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. A Bory-várban a várépítő unokája, kedves kolléganőnk, Pogátsnik Monika mesélt és végigvezette a csoportot a várban.

Köszönetünket fejezzük ki a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetemnek, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, az Alba Regia Műszaki Karnak, a Kandó Alapítványnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Városnak és polgármesterének, valamint lakóinak, a Budapesti Elektromos Műveknek, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének, a Bory- Vár Alapítványnak, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Rétimajori Aranyponty Zrt-nek, a Denso Gyártó Magyarország Kft-nek, a Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítványnak.

Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemről különböző sajtóorgánumok is beszámoltak. Többek között a Fejér megyei Hírlap, a Fehérvár Újság, a Fehérvár TV. A Hatos Csatorna Borbély Endrével több, mint félórás stúdió beszélgetést készített.

Sajtónyilvánosság:

Budapest, 2019.augusztus 1.

Dr. Hajnal Éva és Borbély Endre
Nyári Egyetem vezetői

 

XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2019. július 6-14.

Szép hagyomány a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem, amelyez idén is megtartunk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott a Kandó Alapítvány, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók valamint 11-12. évfolyamos középiskolás diákok számára.

Program: A nyári egyetem szakmai előadásokból, gyárlátogatásból, csoportban végzett projektfeladatból, szakmai kirándulásból áll, amelyet egy jó hangulatú csoportban élvezhetsz! A nyári egyetemet több egyetem a szakmai gyakorlatba beszámítja, a részvételről igazolást állítunk ki!

Költség: A nyári egyetem költségeinek nagy részét támogatásból finanszírozzuk, a résztvevőknek 10 000 Ft/fő regisztrációs díjat kell befizetni a jelentkezés visszaigazolása után a Kandó Alapítvány számlaszámára. A résztvevőknek biztosítjuk a szállást, a programokban való részvételt és napi két étkezést (reggeli, ebéd). A résztvevőknek kell megoldani az oda és visszautazás költségét.

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével. A visszaigazolás után a regisztrációs díj befizetésével lesz érvényes a jelentkezés. A regisztrációs díj befizetéséről az alapítvány igazolást ad.

Információ: Az alábbiakban megtekinthető a tábor tavalyi programjának ismertetője. Az idén új témákkal, de a tavalyihoz hasonló formában tervezzük a programot. Információ az ismertetőből, videoból kapható, az esetleges kérdésekkel forduljanak a szervezőkhöz (hajnal.eva @ amk.uni-obuda.hu és borbely.endre @ kvk.uni-obuda.hu ).

A XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem részletes programja
Honlap: http://tamop422b.amk.uni-obuda.hu/index.php/projektek/nyari-egyetem
Youtube: https://youtu.be/jn3vv7AJfuM

Érkezés: 2019.07. 06-án szombaton napközben

Hazautazás: 2019. 07. 14-én vasárnap délután, vagy 2019. 07.15-én hétfőn reggel.

Szállás: Geo Kollégium, amelynek címe: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 8.
A kollégium jól felszerelt, igényes kivitelű, 3-4 ágyas szobákat biztosít a résztvevők számára.

Kandó Alapítvány számlaszáma: MKB 10300002-20332985-70073285


XXIX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2018. július 7-15.

Szép hagyomány a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Eddig 28 alkalommal szerveztünk ilyen részképzést számukra. Idén is megtartjuk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott a Kandó Alapítvány, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók valamint 11-12. évfolyamos középiskolás diákok számára.

Költség: A nyári egyetem költségeinek nagy részét támogatásból finanszírozzuk, a résztvevőknek 10 000 Ft/fő regisztrációs díjat kell befizetni a jelentkezés visszaigazolása után a Kandó Alapítvány számlaszámára. A résztvevőknek biztosítjuk a szállást, a programokban való részvételt és napi két étkezést (reggeli, ebéd). A résztvevőknek kell megoldani az oda és visszautazás költségét.

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével. A visszaigazolás után a regisztrációs díj befizetésével lesz érvényes a jelentkezés. A regisztrációs díj befizetéséről az alapítvány igazolást ad.

Információ: Az alábbiakban megtekinthető a tábor tavalyi programjának ismertetője. Az idén új témákkal, több gyakorlati foglalkozással, de a tavalyihoz hasonló formában tervezzük a programot. Információ a tavalyi ismertetőből, videoból kapható, az esetleges kérdésekkel forduljanak a szervezőkhöz (hajnal.eva @ amk.uni-obuda.hu és borbely.endre @ kvk.uni-obuda.hu ).

A XXIX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem részletes programja

Honlap: http://tamop422b.amk.uni-obuda.hu/index.php/projektek/nyari-egyetem

Youtube: https://youtu.be/jn3vv7AJfuM

Érkezés: 2018.07. 07-én szombaton napközben

Hazautazás: 2018. 07. 15-én vasárnap délután, vagy 2018. 07.16-án hétfőn reggel.

Szállás: Geo Kollégium, amelynek címe: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 8.
A kollégium jól felszerelt, igényes kivitelű, 3-4 ágyas szobákat biztosít a résztvevők számára.

Kandó Alapítvány számlaszáma: MKB 10300002-20332985-70073285


XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2017. július 8 - 17.
Székesfehérvár

Az Óbudai Egyetemen az idei évben rendeztük meg 28. alkalommal a Kandó Kálmán Nyári Egyetemet határon túli magyar mérnökhallgatók számára. A rendezvény célja, hogy a hallgatók identitásának erősítése mellett segítse a szakmai magyar szókincs elsajátítását és a hallgatók szakmai fejlődését. Ezen túlmenően célja, hogy képet adjon a hallgatóknak magyar ipar helyzetéről. Immár harmadik éve a rendezvényt az egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara és az Alba Regia Kar közösen, székesfehérvári helyszínnel szervezi meg.

image1 A XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár megyei jogú város városházájának Dísztermében tartottuk. A város nevében Mészáros Attila alpolgármester, dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke az Óbudai Egyetem részéről Prof. Dr. Réger Mihály rektor, Dr. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit.
Plenáris előadást Dr. Horváth Sándor egyetemi tanár az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar volt dékánja tartotta „Magyar feltalálók, műszaki alkotók” címmel. image2
A XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, Bácskából és Délvidékről vártunk képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Nagyon örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról is tudtunk hallgatókat fogadni.
image3 Az egyetemünk oktatói közül szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Berek László ÓE Könyvár, Borbély Endre főiskolai docens ÓE KVK, Dr. Busics György docens ÓE AMK, Dr. habil Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár intézetigazgató ÓE BGK, Dr. habil Lazányi Kornélia kutatási dékánhelyettes, egyetemi docens ÓE KGK, Dr. Horváth Árpád adjunktus ÓE AMK, Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens, Dr. Lakner József címzetes egyetemi tanár ÓE AMK, Dr. Legeza László címzetes egyetemi docens ÓE BGK, Dr. Rácz Ervin docens ÓE KVK, Dr. Szabó Lóránt adjunktus ÓE RKK, Dr. Széll Károly adjunktus ÓE AMK, Gröller György főiskolai docens, ÓE KVK, Hatalyák Dezső műszaki tanár, ÓE AMK, Krasznainé Kovass Enikő ÓE Könyvár, Lévai Ferenc Aranyponty Zrt. Elnök vezérigazgató, Prof. Dr. Vajda István  egyetemi tanár, ÓE KVK tartott előadást.
Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét így Dr. Kőrösi Mária, Szabó Rudolf, Bánhegyesi Attila. Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A részt vevők megtekinttették az egyetem Alba Regia Műszaki Kar laboratóriumait. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Videoton Holding két tagvállalatánál gyárlátogatást tettek. image4
image5 Egy kihelyezett szekció keretében az Aranyponty Zrt. rétszilasi telephelyén is szakmai kirándulást tettünk, ahol lehetőség volt megkóstolni a Dunai halászlét is.
image6 Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokról is gondoskodunk (Székesfehérvár, Budapest stb.), interaktív városismereti vetélkedő. A XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem részt vevői megtekintették a Magyarország Országgyűlés Parlamentjének épületét is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
Velencei-tavi kenutúra, a Bory-vár meglátogatása is része volt a programnak. image7
image8 Felhívtuk a figyelmüket a Tudományos Diákköri Konferenciákra, melyet egyetemünkön is minden félévben megszervezünk. Ismertettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciát.
Dacolva a rossz idővel megfürödtünk a Balatonban. image9

Köszönetünket fejezzük ki a XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az NTP-FKT-17-0002 pályázatnak, Székesfehérvár, megyei jogú városnak és polgármesterének valamint lakóinak, az Óbudai Egyetemnek és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, a Kandó Alapítványnak, az Aranyponty Zrt.-nek, a Budapesti Elektromos Műveknek, az Alba Regia Barlangnak, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének. Külön köszönjük a szervezőknek, segítőknek: Dr. Hajnal Évának, Borbély Endrének, Boda Istvánnénak, Valkai Zoltánnak és az önkéntes hallgatóknak az áldozat kész munkáját.

Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk, valamint köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat!

Budapest, 2017. július 18.

 
Borbély Endre és Hajnal Éva
Nyári Egyetem vezetők

XXVIII. Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
Székesfehérvár 2017. július 8-17.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Eddig 27 alkalommal szerveztünk ilyen részképzést számukra. Eleinte csak páran voltak Budapesten, a Híradástechnika Intézetben, de később már közel 100 hallgató tudott hozzánk eljutni határainkon túlról.
Idén is megszervezzünk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott az ÓE Alba Regia Műszakia Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a Nyári Egyetemet a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók számára.
Jelentkezni és bármilyen további információhoz jutni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

Fontosabb információk
Költség: A Nyári egyetem az idei évben is kapott támogatást. A részvétel ingyenes, amibe beletartozik a szállás a programokban való részvétel és napi két étkezés (reggeli, ebéd). A résztvevőknek kell megoldani az oda és visszautazást, esetleg a helyi közlekedés költségét.

Honlap: http://tamop422b.amk.uni-obuda.hu/index.php/projektek/nyari-egyetem
Érkezés:  2017.07. 08-án szombaton napközben
Hazautazás: 2017. 07. 17-én hétfőn

Szállás: Ingyenes szállást biztosítunk a Nyári Egyetemr résztvevőinek az egyetem Geo Kollégiumában, amelynek címe: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 8. A kollégium jól felszerelt, igényes kivitelű, 3-4 ágyas szobákat biztosít a résztvevők számára.
Megközelítése a vasútállomásról gyalogosan, az autóbusz állomásról gyalogosan 10 perc, az autóbusz állomásról 15 perc alatt lehetséges. Térképes segítséget az ábrán lehet találni.


Étkezés: 2016.07.10-2016.07.18 közötti időszakban ingyenes a reggeli és az ebéd.

Reggeli a kollégiumban reggel 700-800 között.
A vacsora önköltséges.

Program: Az alábbi táblázatban megtekinthető változatos és érdekes programot kínálunk a résztvevők számára. A program tartalmaz városnézést, üzem és gyárlátogatást, szakmai és általános témájú előadásokat, parlamenti kirándulást Budapesten városnézéssel, és jó idő esetén Velencei-tavi, Balatoni fürdést is.
Reméljük, hogy egy életre szóló élmény lesz a résztvevők számára!

Előadások: az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Budai út 45. K épület 28. számú előadótermében) és az egyetem Geo Kollégiumában (Székesfehérvár Hosszúsétatér 8.) lesznek.

XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem

2017. július 8-17.

Székesfehérvár

2017. július 8. szombat
900-1800 Érkezés, szállás elfoglalása
  Szabadprogram

2017. július 9. vasárnap.
Helyszín: Kollégium
8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 8.
700-900 Reggeli
900-945 Bemutatkozás
1000-1100 Székesfehérvár történelme,
nevezetességei
1200-1300 Ebéd
1300-1400 Interaktív városnéző séta és vetélkedő Dr. Lakner József vezetésével
1500-2000 Szabadidős tevékenység, (a Velencei-tónál)
Csapatépítő foglalkozás

2017. július 10. hétfő
Helyszín: Székesfehérvár városháza díszterme
Székesfehérvár Városház tér 1.
800-900 Reggeli
1000-1030 XXVIII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem Hivatalos megnyitó ünnepsége a városházán, a város vezetése, Gulyás Gergely a Parlament Törvényalkotó bizottságának elnöke, az egyetem rektora, az Alba Regia Műszaki Kar és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar vezetésének részvételével
  Dr. Busics György ismerteti a Székesfehérvár város városháza történetét
1030-1115 Dr. Horváth Sándor: Magyar feltalálók, műszaki alkotók
  Szünet
1200-1300 Ebéd
Helyszín: ÓE AMK Budai út 45. K épület 28. terem
1300-1400 Dr. Lazányi Kornélia: Egyéni, vagy társadalmi felelősség?
1415-1500 Krasznainé Kovass Enikő: Kandó Kálmán életműve
1514-1600 Borbély Endre: Az OTDK története
1900-2000 Fakultatív program: Csillagvizsgáló

2017. július 11. kedd.
700-800 Reggeli
900-1900 ELMŰ
Kaszásdűlői
Alállomás meglátogatása
utazás vonattal és BKV-val
Budapest
III. Kunigunda útja 72.
Bánhegyesi Attila
Borbély Endre
Valkai Zoltán
ebéd
Tromos pálya
Árpádhídfő dél (fürdőruha)

2017. július 12. szerda
Helyszín: ÓE AMK Budai út 45. K épület 28. terem
800-900 Reggeli
900-945 Dr. Legeza László: Az etika alapjai
1000-1045 Dr. Kőrösi Mária: Marketingpszichológia és a piacgazdaság dialektikája- vidám, tartalmas együttműködéssel!
1100-1145 Dr. Vajda István: Szupravezetők a mindennapokban
1200-1300 Ebéd
1330-1600 Gyárlátogatás
Videoton Holding
1600-1700 Fakultatív program
Bory-vár megtekintése

2017. július 13. csütörtök
Helyszín: ÓE AMK Budai út 45. K épület 28. terem
800-900 Reggeli
900-945 Dr. Széll Károly: 3D nyomtatás Prof.
1000-1045 Berek László: Az Egyetemi Könyvtár XXI. századi szolgáltatásai - elektronikus információforrások, digitalizáció és plágiumellenőrzés
1100-1145 Gröller György: Nyomtatott és polimer elektronika
1200-1830 Ebéd
  Kirándulás Rétimajor
Aranyponty Zrt. bérelt autóbusszal
Ebéd
Dr. Szabó Lóránt: Napelempark
Lévai Ferenc: Halország története
Sebő Gyula: Szellemi tulajdon védelme  
Szabó Rudolf: 4. Ipari forradalom - kihívások és megoldások "Carbon"-nal a "Carbon" ellen

2017. július 14. péntek
Helyszín: ÓE AMK Budai út 45. K épület 28. terem
800-900 Reggeli
900-1045 Választható : Dr. Horváth Árpád: Matlab alapjai vagy Hatalyák Dezső: Mesterséges Intelligencia megoldások Matlab környezetben
1100-1145 Dr. Rácz Ervin: ELI-ALPS, azaz Lézeres Kutatóintézet Magyarországon
1200-1300 Ebéd
1300- Szabadprogram
2000- Dr. Némedi Imre, Némedi Emese: "Arany magyarjai, a magyarok Aranya" irodalmi est

2017. július 15. szombat
800-900 Reggeli
900-1900
Magyar Országgyűlés
Parlamentjének
megtekintése (9:45), utazás vonattal és BKV
Borbély Endre
Találkozás az
Országház
 Látogató Központnál
Városnézés
Közös
búcsúztató ebéd
Budapesten
Városnézés

2017. július 16. vasárnap
800-900 Reggeli
900-1700 Balatoni kirándulás

2017. július 17. hétfő
800-900 Reggeli
  Hazautazás

Előadóink

 • Bánhegyesi Attila osztályvezető ELMŰ
 • Berek László ÓE Könyvár: Az Egyetemi Könyvtár XXI. századi szolgáltatásai - elektronikus információforrások, digitalizáció és plágiumellenőrzés
 • Borbély Endre főiskolai docens ÓE KVK: Az OTDK története
 • Dr. Busics György docens ÓE AMK: A Székesfehérvári városháza bemutatása
 • Dr. habil Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár, intézetigazgató, ÓE BGK, Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet: Magyar feltalálók, műszaki alkotók
 • Dr. habil Lazányi Kornélia kutatási dékánhelyettes, egyetemi docens ÓE KGK: Egyéni, vagy társadalmi felelősség?
 • Dr. Horváth Árpád adjunktus ÓE AMK: Matlab alapjai
 • Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens: Marketingpszichológia és a piacgazdaság dialektikája- vidám, tartalmas együttműködéssel !
 • Dr. Lakner József címzetes egyetemi tanár ÓE AMK Mérnöki Intézet: Interaktív városismeret Székesfehérvárott a királyok városában
 • Dr. Legeza László címzetes egyetemi docens ÓE BGK, Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet: Az etika alapjai
 • Dr. Rácz Ervin docens ÓE KVK: ELI-ALPS, azaz Lézeres Kutatóintézet Magyarországon
 • Dr. Szabó Lóránt adjunktus ÓE RKK: Napelempark
 • Dr. Széll Károly adjunktus ÓE AMK: 3D nyomtatás
 • Gröller György főiskolai docens, ÓE KVK, Mikroelektronikai és Technológiai Intézet: Nyomtatott és polimer elektronika
 • Hatalyák Dezső műszaki tanár, ÓE AMK Mérnöki Intézet: MI Matlab környezetben (interaktív foglalkozás)"
 • Krasznainé Kovass Enikő ÓE Könyvár: Kandó Kálmán életműve
 • Lévai Ferenc Aranyponty Zrt. Elnök Vezérigazgató: Halország története
 • Prof. Dr. Vajda István egyetemi tanár, ÓE KVK dékán: Szupravezetők a mindennapokban
 • Sebő Gyula JULIUS K-9® Team: Szellemi tulajdon védelme  
 • Szabó Rudolf  ny. docens Rejtő Sándor Alapítvány: 4. Ipari forradalom - kihívások és megoldások "Carbon"-nal a "Carbon" ellen

Szervezőbizottság

 • Borbély Endre főiskolai docens ÓE KVK
 • Nagyné Dr. Hajnal Éva docens, szakfelelős ÓE AMK
 • Valkai Zoltán mestertanár ÓE KVK
 • Dr. Horváth Árpád adjunktus ÓE AMK

XXVII. Kandó Kálmán 
Nyári Egyetem
2016. július 9 - 18.
Székesfehérvár

Beszámoló

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen, a határon túli magyar hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Idén már a 27. alkalommal szerveztünk ilyen részképzést számukra. Az első alkalmat a határon túli magyar hallgatók számára a ’80-as évek elején szerveztük a Híradásipari Intézetben. Eleinte csak páran tudtak eljönni Budapestre, de később a politikai helyzet (utazási lehetőségek) javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak részt venni. Idén 24  határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató vett részt a XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetemen.
Nyari egyetem 2016 1
A Kandó Kálmán Nyári Egyetemet a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók számára 2016. július 9-18. között Székesfehérvárott a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon tartottuk.

A XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár Megyei Jogú Város városházájának Dísztermében rendeztük. A város nevében Dr. Cser-Palkovics András polgármester, az Óbudai Egyetem részéről Prof. Dr. Réger Mihály rektor, Prof. Dr. Vajda István a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. Habil. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit. Plenáris előadást Dr. Horváth Sándor egyetemi tanár az Óbudai Egyetem  Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar volt dékánja tartotta „225 éve született Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar (mérnök ?)” címmel.

A XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről vártunk képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Nagyon örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról is tudtunk idén hallgatókat fogadni.

Nyari egyetem 2016 2
Nyari egyetem 2016 3
Nyari egyetem 2016 4
Nyari egyetem 2016 5

A szakmai előadásokra az egyetemünk oktatói közül szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Krasznai Mihályné volt könyvtárigazgató, Dr. Tóth Zoltán PhD adjunktus, Borbély Endre docens, Dr. Legeza László docens, Gröller György docens, Dr. Pokorádi László egyetemi tanár,  Dr. Szabó Lóránt PhD adjunktus, Dr. Lakner József c. egyetemi tanár, Grosz Imre docens, Dr. Dombora Sándor adjunktus, dr Formanek Mária főiskolai docens , Dr. Busics György egyetemi docens, Dr. Földváry Lóránd egyetemi docens, Dr. Kádár Péter egyetemi docens, Dr. Nemcsics Ákos egyetemi tanár, Halmi László PhD hallgató, Kupás-Deák Béla műszaki tanár tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét így Dr. Kőrösi Mária, Szabó Rudolf, Bánhegyesi Attila, Varga Gábor.

Felhívtuk a figyelmüket a Tudományos Diákköri Konferenciákra, melyet egyetemünkön is minden félévben megszervezünk. Elmeséltük, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciót az Óbudai Egyetem szervezte legutóbb, igen nagy megelégedettségre. Ismetettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciát.
Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Kaszásdűlői Alállomásnál szakmai kirándulást tettek. Ez az alállomás Budapest északi városrészeinek teherelosztó központja, melyet a Tromos pályán történt kellemes délután zárt.

Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokat is szerveztünk (Székesfehérvár, Budapest, Zirc).

A XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem a részt vevők megtekintették a Magyarország Országgyűlés Parlamentjének épületét is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt, majd látogatást tettünk a Nemzeti Múzeumban. Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglalkozás keretében ismerkedtünk a város történetével, nevezetességeivel, látogatást tettünk a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. Kirándulás keretében megtekintettük a Zirci Apátság és könyvtár épületeit.

Köszönetünket fejezzük ki a XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetemnek és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, az Alba Regia Műszaki Karnak, a Kandó Alapítványnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Városnak és polgármesterének valamint lakóinak, a Budapesti Elektromos Műveknek, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének. Külön köszönjük a szervezőknek, segítőknek: Boda Istvánnénak, Valkai Zoltánnak, az előadóknak és az önkéntes hallgatóknak az áldozatkész munkáját.

Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk, valamint köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

Budapest, 2016. augusztus 5.

 Dr. Hajnal Éva és Borbély Endre
Nyári Egyetem vezető

 

XXVII. Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2016. július 9-18.

Felhívás

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Eddig több mint 25 alkalommal szerveztünk ilyen képzést számukra. Eleinte csak páran voltak Budapesten, a Híradástechnika Intézetben, de később már közel 100 hallgató tudott hozzánk eljutni határainkon túlról.
Idén már másodszor szervezzük meg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon, Székesfehérvárott a Nyári Egyetemet a határon túli magyar hallgatók számára.
A tábor nemcsak hasznos szellemi táplálékkal szolgál, sok sok élményt is nyújt a résztvevőknek. Az előadásokon kívül gyárlátogatásra, városnézésre, barlangtúrára, Velencei-tavi fürdésre, Parlamenti kirándulásra, szabadidős foglalkozásokra is számíthatnak a résztvevők.
Néhány emlékkép a tavalyi évről, kollégiumi szállás, megnyitó ünnepség a városháza dísztermében, barlangász kirándulás.

20160709-18 nyariegyetem 1 20160709-18 nyariegyetem 2
 
20160709-18 nyariegyetem 3 20160709-18 nyariegyetem 4

Nagy szeretettel várjuk a határon túli magyar informatikus és mérnök hallgatókat a 2016. július 9-18. (szombat-hétfő)között megrendezésre kerülő XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Székesfehérvárra, a királyok városába.
Nagy szeretettel várjuk az Óbudai Egyetem saját érdeklődő hallgatóit is, jelentkezzenek a programra.

Jelentkezni Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet, valamint a helyi egyetemi szervezőnél, aki összegyűjti a jelentkezőket és elküldik nekünk az adatokat.
A részletes program már elkészült, megtekinthető.

 

 XXVI. Kandó Kálmán 

Nyári Egyetem
2015. augusztus 14-24.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Eddig 25 alkalommal szerveztünk ilyen részképzést számukra. Eleinte csak páran voltak Budapesten, a Híradástechnika Intézetben, de később már közel 100 hallgató tudott hozzánk eljutni határainkon túlról.
Idén is megszervezzünk az Óbudai Egyetemen a Nyári Egyetemet a határon túli magyar hallgatók számára.
Az Óbudai Egyetem oktatói közül a következők tartottak többek között szakmai előadásokat: Krasznai Mihályné könyvtárigazgató, Dr. Vajda István PhD tanár dékán, Dr. Horváth Sándor PhD tanár dékán, Grosz Imre docens, Hegyesi Franciska tanársegéd, Tóth Zoltán adjunktus, Molnár Károly Zsolt adjunktus, Dr. Hassan ElSayed tanár, Dr. Varga Péter PhD adjunktus intézet igazgatóhelyettes, Dr. Legeza László PhD docens, Dr. Tuzson Tibor docens, Dr. Egry Tamás docens, Dr. Beinschróth József PhD docens, Dr. Kádár Péter PhD docens intézetigazgató, Kupás-Deák Béla mestertanár, Dr. Lehotai László tanár, Dr. Lehotai Lilla tanársegéd, Dr. Borbély Emese PhD tanársegéd, Schnöller Antal tanár, Soósné Berecz Márta adjunktus, Borbély Endre docens, Barlangi Attila mestertanár, Dr. Halmi Lászlóné docens, Dr. Horváth Sándor PhD dékán, Dr. Halabuk József docens, és Csanádi Bertalan, Tóth Ádám, Kiss Zoltán mérnökök.

Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül, többek között az ÓE Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, az Alba Regia Mérnöki Kar laboratóriumait, , a Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomását és a Videoton gyárat tekinthetik meg a Nyári Egyetem hallgatói.

Szakmai előadásokon és programokon kívül különböző kulturális eseményekről is gondoskodunk. Székesfehérvár, Budapest nevezetességei, a Magyar Országgyűlés épülete, a Parlament megtekintése is szerepel a programok között.

Nagy szeretettel várjuk a határon túli magyar informatikus és mérnök hallgatókat a 2015. augusztus 14-24. között megrendezésre kerülő XXVI. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Székesfehérvárra a királyok városába. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán az előadások, bemutatók, szakmai programok szombattól vasárnapig lesznek.

Jelentkezni Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

Beszámoló a nyári egyetemről