Teljesítményértékelés, vagy másképpen alkalmazotti értékelés, egy olyan módszer, ahol az alkalmazottak (munkavállalók) teljesítménye értékelésre kerül.(általában, minőség, mennyiség, költség és idő arányában.) Formális keretek között a munkavállaló világos képet kap munkájának erősségeiről, fejlesztendő területeiről és kompetenciáiról.

Célunk olyan értékelési rendszer kialakítása, amely ösztönzi az oktató kollégákat magasabb színvonalú, folyamatosan fejlődő tevékenység folytatására a publikációs tevékenység színvonalának emelésére, országos szintű tudományos diákköri munkák vezetésére, a magasabb szintű, hatékonyabb oktatás megvalósítására, ezzel hozzájárulva nemcsak a kar és az egyetem jobb hírnevéhez, hanem a számszerűsíthető mutatók emelkedéséhez is.

TEHÁT: oktatás és kutatás minőségének fejlesztése a motiváció által.

A motiváció nehezen számszerűsíthető, alapjában véve öt szintjét különböztetik meg. A rendszer kifejlesztése során az ötödik szinttel dolgozunk, vagyis az önmegvalósítás szintjével.

Az oktatói teljesítményértékelésnél fontos, hogy megfogalmazzák azokat az általános elvárásokat, szempontokat, amelyek alapján az oktatók évi rendszerességgel szembesülnek az elvégzett munkájukkal. Ennek eredményeként az egyéni életpályák folyamatos követése és segítése, valamint az oktatás-kutatás színvonalának a javítása és az egyéb terhek egyenletesebb elosztása válik lehetővé. A teljesítményértékelés egy önértékelésen alapszik. Indokolt esetekben, kimagasló, ill. alacsony teljesítmény esetén, amit az intézetigazgató ítél meg, kerülhet sor a kari vezetés közreműködésére. Szempontok:

  • oktatás ( nappali), tehetséggondozás
  • kutatás és Doktori Iskolai tevékenység
  • egyéb (oktatás-, kutatás-, projekt-szervezés, stb.)

A rendszer kifejlesztése során az alábbi lépések kerülnek megvalósításra, minden lépésnél a vezetéssel egyeztetve:

  • Háttérmunka: szakirodalom, jó gyakorlatok felkutatása
  • Vélemények gyűjtése: kérdőívek, személyes beszélgetések
  • Rendszer pontosítása: indikátorok meghatározása
  • Tesztelés: oktatók minősítése
  • Jóváhagyás: munkatársak, vezetők, Kari Tanács által